+31 416 34 07 36 service@allpro.nl

FPC-certificaat behaald na geslaagde audit

FPC-audit

FPC-certificaat behaald na geslaagde audit

26 november 2021

In oktober 2021 heeft Allpro de audit voor de FPC-audit succesvol doorstaan. Dit certificaat is een vereiste wanneer een bedrijf de CE-markering wil voeren. Voor een certificaat als deze zijn er een aantal zaken binnen een bedrijf of organisatie die op orde moeten zijn. Maar wat houdt dat nou precies in, zo’n audit en FPC-certificaat? 

 

CE-markering

Met een CE-markering verklaart een producent dat het product dat hij verkoopt voldoet aan de wettelijk gestelde eisen binnen de EU, op het gebied van veiligheid, gezondheid en millieu. EU-lidstaten mogen dan een product niet van hun markt weren. 

Wat is FPC?

FPC staat voor Factory Production Control. Deze audit is onderdeel van de audits wanneer een bedrijf die CE-markering wil voeren. Dit betreft de monitoring van procedures en ook keuringen van het product. Er worden bepaalde eisen gesteld aan het productieproces. Zo moet een organisatie kwaliteit van materialen waarborgen en zorgen voor de traceerbaarheid hiervan.

Wat houdt die audit in?

Bij de audit komt er een externe partij op locatie een controle uitvoeren. Dit wordt gedaan door een zogeheten Notified Body (NoBo). Een onafhankelijke organisatie voert dus de autit uit. Na een succesvolle audit ontvangt de producent een FPC-certificaat dan aantoont dat de procedures en keuringen voldoen aan de Europese norm. De CPR (de Europese bouwproductenverordening) kent vier verschillende controleniveaus. Hierbij is level 4 het minst streng, en level 1 het meest. Bij niveau 1 en 2 is een FPC certificatie verplicht. Deze norm zorgt ervoor dat het niet mogelijk is om voor een lager niveau te kiezen. 

Er wordt gecontroleerd of verschillende bedrijfsprocessen vastgelegd en gebord zijn in de dagelijkse gang van zaken. Hierbij worden verschillende pocessen gecontroleerd, zoals productieprocessen, inkoopprocessen en administratieprocessen. Ook wordt er gekeken naar de traceerbaarheid van kwaliteit van de producten. In de praktijk betekent dat: Hoe staat het met de toleranties en maatvastheid? Ook worden er zwaardere eisen gesteld aan het lasproces. Alleen met een gekwalificeerde en gecertificeerde lasser kom je succesvol door de audit.

Hoe komt dit tot uiting bij Allpro?

Met de FPC-audit worden de verschillende afdelingen en divisies van een organisatie getoetst, en aangedrongen tot het kritisch onderzoeken van hun processen. Hiervoor worden werknemers betrokken en wordt het verantwoordelijkheidsgevoel gestimuleerd. Allpro wordt voor de FPC geacht de kwaliteit van alle producten te documenteren, verwerken, updaten en implementeren. Tevens wordt er bij alle facturen een materiaalcertificaat toegevoegd.

Meer nieuws & updates…

0 Comments